ASTROLOGIE

VÝKLAD OSOBNÍHO HOROSKOPU

Astrologie se zabývá pohybem planet a jejich vzájemným působením. Žijeme na Zemi, která je součástí sluneční soustavy, vesmíru a je tedy zřejmé, že jsme tímto působením neustále ovlivňováni.

Když jsem se poprvé setkala s výkladem osobního horoskopu, byla doslova ohromená, co všechno z něj o mně astroložka vyčetla. Spoustu věcí jsem si při výkladu uvědomovala , ale asi nejvíce mě překvapily informace, kterých jsem si vůbec nebyla vědoma. Celá moje osobnost promítnuta "na kousku papíru do kruhu plného symbolů a vzájemně propojených čar."  Výklad osobního horoskopu mi pomohl pochopit a hlavně si uvědomit, kdo opravdu jsem. Zvědomil mi spoustu mých vlastností, ukázal mi potenciál mé osobnosti, který můžu více rozvíjet. Horoskop ukázal i slabé stránky či vlastnosti mé osobnosti, což mi velmi pomohlo s jejich přijetím a pochopením. Ukázal mi důvod a způsob mých reakcí na určité situace. Ukázal mi cestu, na čem můžu pracovat a jak se můžu v životě dál rozvíjet. Ukázal mi cestu kudy se vydat a kudy ne. A zároveň mi ukázal, jak můžu v životě čerpat z jeho možností. Lépe pochopit životní etapy, dívat se z aktuální přítomné perspektivy. Tak začala i má cesta k astrologii.

Osobní nebo-li nativní horoskop bych doporučovala každému, aby si více uvědomil své vlastnosti, povahu osobnosti, svůj potenciál, svoje silné i slabé stránky a mohl na nich dál pracovat a rozvíjet je. Astrologie mluví řečí symbolů a osobní horoskop  je opravdu velmi hlubokým psychologických rozborem osobnosti. Osobní horoskop se může stát Vaší mapou, podle které se můžete orientovat v situacích, kdy zrovna nevíte kudy kam. 

Co horoskop ukazuje:

- charakter a způsob Vašeho života - jeho základní podobu či směřování

- výrazné povahové rysy, základní psychologický profil osobnosti

- oblast práce, výdělku a hodnot

- způsob Vaší komunikace a myšlení

- způsob citového vyjádření a citových potřeb

- Vaše rodinné zázemí, rodiče a sourozenci

- akceschopnost, vůli a způsob řešení konfliktu

- oblast zdraví, tělesné dispozice - slabá místa, tělesná kondice

- oblast partnerských vztahů

- Vaše ambice, cíle a možnosti

a mnoho dalších oblastí.....


V čem je pro Vás horoskop užitečný:

objektivní pohled na Vás očima nezávislé osoby

- uvědomit si , co je pro Vás nevědomé či dosud neznámé

- uvědomit si své možností, celý potenciál Vaší osobnosti

- zvědomit i stinné stránky osobnosti

- přijmout pozitivní schopnosti

- vidět své možnosti, na co se zaměřit

- co dělat jinak a lépe

- pochopit a vnímat jednotlivé životní etapy

Výklad osobního horoskopu vedu nejraději formou osobního rozhovoru, kde je velmi zajímavá a přínosná i Vaše reakce na podrobnosti, postřehy a souvislosti vedeného výkladu horoskopu. Nejde tedy jenom i strohý přenost informací, ale vzájemná spolupráce přináší pochopení. Toto pochopení Vám může přinést nový postoj, který může změnit některé souvislosti ve Vašem životě. Zároveň při osobním výkladu můžete reagovat a ptát se na sdělované souvislosti.

Výklad osobního horoskopu není zaměřen na výklad aktuální současné situace či výhledu na celý či další rok. K tomuto účelu slouží výklad ročního horoskopu.

Doba výkladu: 1,5 - 2 hod.

Cena: 1 500 Kč