BENEFITY MEDITACE

PROČ MEDITOVAT ?

Meditace je způsob, který můžeme každý den využívat jako součást naší každodenní duševní hygieny. Proč bychom tedy měli pravidelně meditovat ?

Svět, ve kterém žijeme je velmi rychlý, a tak jsme často vystavováni nepřiměřenému stresu a napětí. Odpočinek vnímáme jako ztrátu času, stres se tak hromadí v našem těle a zahlcuje nervový systém, který tím přetížený. Na stres reaguje nejen náš nervový systém, ale rovněž i systém našich tkání - fascií. Fascie jsou rovněž stejně jako naše nervy, komunikační cestou v našem těle, vědou prokázáno, že cestou mnohem rychlejší. Stres tedy uzavírá naše tělo nejen na povrchu. 

Fascie - pojivová tkáň je totiž obalem každé části v těle, obaluje svaly, tkáně, cévy, buňky apod.. Jsme-li tedy vystaveni dlouhodobému stresu, napětí prostupuje do hlubokých vrstev těla a brání tak např. např. dobrému prokrvení, okysličení, detoxikaci - odvodu odpadních látek apod., čímž oslabujeme přirozené projevy zdraví.

Nervový systém je přetížený a nervy (sympatické), určené pro pohyb a reakce, jsou tzv. "přeaktivavané." Tělo je zahlcené stresovými hormony, které neměly možnost se uvolnit z těla ven. Mysl propojená na "přeaktivované nervy" je zahlcená množstvím neutuchajících myšlenek.

Jak z toho ven? Je dobré si uvědomit, že se musíme umět zastavit, že potřeba uvolnění a relaxace je zdrojem plného projevu zdraví. Potřebujeme znovu naučit náš mozek, jak relaxovat. Meditace tedy může být velmi účinným prostředkem, neboť podporuje parasympatické nervy odpovědné za uvolnění a relaxaci.

Na začátku je dobré vytrvat, neboť nejde okamžitě o to "nemít žádné myšlenky" nebo nevnímat pocity těla, jež mohou být rušivé. Učíme se trpělivosti. Jde tedy o pomalé, postupné a pravidelné krůčky. V meditaci se postupně učíme, jak se s myšlenkami nestotožňovat a nechávat je postupně odcházet, plynout, jak uvolnit pocity z těla, jak přenášet pozornost z vnějšího světa k sobě, dovnitř své bytosti. Učíme se nebojovat s myšlenkami, neboť to naopak meditaci a uvolnění brání.

CO SE DĚJE V MEDITACI ?

Při meditaci dochází k postupnému uvolnění nervového systému, zejména sympatických nervů, které používáme pro reakce z okolí buď jako stav - boj, obrana, útěk nebo stav - jsem v bezpečí. Na toto uvolnění postupně začínají reagovat naše fascie - síť - pojivové tkáně, které jsou obalem všech svalů, tkání, cév, buněk. Také dochází k pocitovým vjemům, neboť mají k fasciím vazbu ve smyslu našeho emočního těla. Postupné uvolňování v meditaci umožňuje vnímat tělo, cítit bloky těla i jejich postupné uvolňování. Také vnímáme mysl, která je zpočátku ještě příliš hlučná, a která řeší všechny impulzy zevnitř z těla i z okolního prostoru. Při tomto zkoumání je dobré vědět, že mysl není naším nepřítelem. 

Mysl je živá, myslí, hodnotí a posuzuje, a všechny tyto aktivity ji také unavují a přetěžují. Jde tedy o to hledat ke své mysli laskavý a přátelský přístup či vztah. Pravidelnost meditace a trpělivý přístup vede k postupnému utišení mysli. 

BENEFITY MEDITACE

Je vědou prokázáno, že mozek má neuvěřitelnou schopnost měnit a vyvíjet se. Tato jeho unikátní schopnost probíhá po celý život a nám umožňuje naučit se v podstatě cokoliv a kdykoliv. Mozek je tedy velmi tvárný a flexibilní, a právě my jsme tou hybnou silou k jeho změně. Díky pravidelné meditaci tak máme možnost ovlivnit to, jak náš mozek funguje. Díky pravidelné meditaci posilujeme např. schopnost se lépe učit, kultivovat řeč, zlepšít paměť, mentální jasnost apod..

Díky pravidelnosti jsme si více vědomi toho, jak fungujeme, jak jednáme, co říkáme, čemu dáváme svoji pozornost. Jsme si více vědomi toho co a jak nás 

ovlivňuje. Toto uvědomění nás vede k tomu, abychom vybírali, kam směřujeme svoji pozornost, neboť víme, že naše mysl přebírá obsahy i obrazy jako skutečnost a realitu. Rozlišíme tak , že všechny tyto vjemy a reakce z okolí zahlcují naši mysl, že reagují na náš mozek a ten odezvou vyvolá reakci stažením tkání, buněk apod. Uvědomíme si, že pozitivní vjemy z okolí mohou přinášet i blažené pocity a uvolnění. Budeme tedy s laskavosti k sobě vybírat vjemy, které naše plné zdraví podporují. Ostatním vtahujícím vjemů již nebudeme chtít dávat svoji pozornost a tím i svoji energii. 

Diky meditaci můžeme uvolnit tělesné blokány, dovolit skutečnou souhru těla s myslí v propojení s naším srdcem. Abychom nebyli odděleni, abychom zažívali spojení do moudrosti celku, kterým jsme. Mozek i mysl nám pravidelným tréninkem s meditací začne přinášet své ovoce.

Odměnou našeho ztišení je, že se již neztotožňujeme se svými pocity, se svými myšlenkami. Umění pozorovat a nechávat plynout, umění v meditaci odlišit, že to je tělo, to je mysl, to je emoce. Zanecháme-li v klidu a tichu všechno kým nejsme, objevíme to, kým jsme skutečně. Lidmi se soucitem a empatií.

Začít můžeme hned. Důležité je mít motivaci. A tak ještě jeden poznatek vědy. Bylo prokázáno, že hlubokým uvolněním např. v meditaci rostou čelní laloky, jež jsou spojeny s myšlením a pocity radosti. Bdělá mysl, vynikající pamět a mentální jasnost jsou tedy dalšími bonusy pravidelného praktikování meditace.

Tak věřím, že výše uvedené benefity Vám budou pozitivní motivací pro Vaše každodenní "pozitivní návyky". A nezapoměňte, že je potřeba trpělivosti a pravidelnosti, aby se mozek učil, vyvíjel a rozšiřoval své možnosti tak, aby byla meditace Vašim přirozeným stavem. 

MEDITACE A SPÁNEK

Meditace a spánek mají mnoho společného, jsou si v mnohém velmi podobné. Pravidelná meditace, kterou do svého života zavedeme jako součást duševní hygieny podporuje kvalitní a dobrý spánek. Dobrý spánek je předpokladem toho, že ráno máme hodně energie, ukazuje nám, že došlo ke skutečnému uvolnění do hloubky. Během spánku se z mozku odplavují toxiny, které vznikly v průběhu dne. Jejich hromadění by mělo jinak nepříznivý vliv na mozek a jeho aktivitu. Ve spánku se tak obnovují fyzické i psychické síly. Kvalita spánku je tedy signálem dobrého zdraví. V meditaci si dějí vlastně podobné procesy. Tělo utichá a mozek opravuje a čistí vše, co je potřeba.

 Kvalitní meditace Vám tedy může nahradit i několik hodin dobrého spánku. Nechci tím říci, že spánek nahrazuje, pouze připodobňuji její potenciál jako motivaci k zavedení meditace do běžného každodenního života.

HLEDÁNÍ CESTY

Je to již více jak 15 let, kdy jsem měla intenzivní pocit, že potřebuji do svého života nový impulz. Byla jsem hodně intenzivní a neuměla jsem odpočívat. Zpočátku to byly knihy, kde jsem hledala inspiraci, později jsem objevila Pilates. Bylo to opravdu nové a pro mě velmi objevné. Vnímala jsem svoje tělo, dech, a cítila jsem, jak moc mě cvičení a práce s dechem dělá dobře. Jak moc jsem se dokázala uvnitř zastavit a uvolnit. Uvědomila jsem si, jak mocné je naše tělo i mysl, a jak já můžu ovlivnit co zažívá. To byla moje první meditace. Uvolnění, komunikace s tělem, práce s dechem, chvíle klidu a odpočinku. Potom jsem začala s praktikováním meditací, nejdříve v tichu, bez pohybu a někdy to bylo opravdu zábavné. Tolik hluku a myšlenek.

Když hledáte, vždycky najdete přesně to, co potřebujete. Vlastně to k Vám přichází samo - něco ve smyslu náhody. A tak jsem se dostala k Osho aktivním meditacím a ty jsou mým průvodcem dodnes. Využívání pohybu, zvuku a dechu pomohlo mé mysli se tolik neztotožňovat z různými vjemy a obsahy zevnitř i z okolí. Pozornost k aktivitě, zvuku a dechu v Osho meditacích tak pomaličku pomáhala tomu, že dnes dokážu svou mysl pozorovat, odpočívat uvnitř hlubokého klidu v sobě a objevovat nové v každé chvíli. Meditacemi provázím a meditace jsou vždy základním pilířem všech kurzů, které pořádám. Věřím, že Osho aktivní meditace mohou být inspirací i Vám.