KRANIOSAKRÁLNÍ  UVOLNĚNÍ

Cesta ke zdraví a celistvosti

"Zdraví je nám vrozené, tvoří nás a jakožto tvořívá síla nás neustále prodýchává."

SMYSL KRANIOSAKRÁLNÍHO UVOLNĚNÍ

Nejzákladnějším smyslem Kraniosakrálního uvolnění je obnovení rovnováhy v našem těle. Každý živý organismus usiluje o tuto rovnováhu. Nazývá se homeostáza a je přirozeným principem všech živých organismů. I buňky našeho těla maji tuto pozoruhodnou schopnost rovnováhu zachovávat.

Pokud se náš organismus pohybuje v této rovnovážné hladině, jsme zdraví.

Život je však neustálý pohyb , proces neustálých změn a my se tak učíme na všechny vnější změny pružně reagovat. Jakým způsobem v životě reagujeme, ovlivňuje i to , z jaké perspektivy jsme schopni se na danou situaci podívat, jak jsme schopni vnímat. Jak jsme schopni plynout s proudem života.

Právě tato flexibilita, díky níž jsme schopni reagovat na život, přímo ovlivňuje naše zdraví, naše pocity, naše nálady, naši spokojenost, naše štěstí. Dokonce i naše tělo není jenom souborem pevných tkání, kostí, svalů a nervů. Existují v něm dynamické síly, které jsou charakteristiké určitými rytmy, pohybem či pulzací. Tato dynamická síla je naší základní esencí nesoucí základní vzorce zdraví, základní vzorce jasnosti a záměru naší lidské podstaty, 

DECH ŽIVOTA 

Co je tedy tou dynamickou silou? Je to naše životní síla, kterou Dr. Sutherland nazval dechem života nebo také primární respirací, prvotním dechem. Označoval tuto sílu za primární, protože z jejího pohybu vycházejí všechny ostatní, proto primární respirace. V každé buňce se prvotní dech (primární respirace) projevuje po celý život. Máme za to, že nás udržují životně důležité funkce jako je dýchání a srdeční rytmus. Dr. Sutherland zjistil, že tomu tak není, že právě tyto funkce jsou primárně ovlivňovány životní silou, přítomnou v každém z nás - dechem života, primární respirací. Bez dechu života by se tyto druhotné rytmy nemohly projevit. A právě kvalita a plný projev této síly má přímý vliv na naše zdraví a spokojenost.

Projevy dechu života na buněčné úrovni jsou tedy základním předpokladem pevného zdraví. Díky tomu, že životní síla v těle vytváří určité rytmy, jsou tyto rytmy citlivým dotekem vnímatelné. A právě kvalita a potence těchto těchto rytmů múže ukázat, kde jsou projevy dechu života omezovány či blokovány, kde v těle nemůže volně proudit, aby mohla vnést svoji potenci do každé části organismu.

Citlivé ruce při Kraniosakrálním uvolnění dokáží tyto rytmy vnímat, vyhledat místa, v nichž byla aktivita primární respirace utlumena, a díky uvolnění tak může dojít k citlivému obnovení vitální síly, která dokáže zdraví samočinně obnovit.

Cílem kraniosakrálního uvolnění je zjistit, kde je tělesná energie, životní síla blokována. To jsou právě ta místa, která jsou postižená stresem.

PRINCIP CELISTVOSTI

Mnoho různých příznaků i nemocí na fyzické mentální i duševní úrovni lze pozorovat právě v souvislosti s narušením primární respirace. Ve zdraví i nemoci však naše tělo funguje jako jeden celek. Princip jednoty je obsažen ve všem co existuje, i naše tělo je tedy ve vztahu k celku obrazem tohoto principu. V každé části lidského těla je tedy obsažena informace o celku. I mnoho alternativních metod, např. čínská medicína, ájurvéda apod. také využívá jednotlivých část těla - např. pulsu na zápěstí, textury jazyka jako ukazatele informací o celém systému.

NARUŠENÍ PŘIROZENÉ ROVNOVÁHY

Co tedy konkrétně může ovlinit kvalitu i potenci životní síly dechu života ?

Náš hektický způsob života, stres, napětí, naše reakce na vnější podněty nebo naše emoce. Také vzory, které nás určitým způsobem formovali, včetně rodičů, učitelů, partnerů, přátel, a které ovlivnili to, že jsme se vzdálili od sebe, od své přirozenosti. 

Schopnost sebepoznání, přirozená radost z obyčejných věcí, prožitek, spontánnost, štěstí, životní nadhled a humor, respekt a úcta, soucit, víra a naděje. Jsou tyto kvality a hodnoty součástí našeho života?

Naučili jsme se nebýt sami sebou, neříkat co si myslíme nebo naopak přesvěčovat druhé, že náš názor je ten nejlepší a nejsprávnější. 

Naučili jsme se, že musíme pořád na něco či někoho reagovat, bránit se, abychom nebyli poníženi, abychom byli uznáni, abychom někým byli a něčím se stali. Podlehli jsme tomu, co se ve společnosti preferuje jako nejlepší, nejmodernější, podlehli jsme jakému si kolektivnímu programu, a díky tomu se celý život hodníme za tím, být jako ostatní nebo být ještě lepší a dokonalejší. A v tomto závodě, který udává našemu životu velmi rychlé tempo, jsme ztratili přirozený kontakt se sebou, se svou přirozeností, se svou životní sílou, s kódy zdraví i kódy naší jedinečné identity, kterou máme každý ve svých buňkách.

Právě z těchto důvodů stagnujeme v životě, nejdeme s řekou života, a díky tomu neumíme být flexibilní v proudu změn, které život každičký den přináší. Životní síla dechu života se nemůže plně projevit, neboť naráží na bloky, které v našem těle vytváří rychlý způsob života, střes, napětí a emoce.

Jsme jedineční, každý jsme jiný, originální s jedinečnou genetickou informací.

OBNOVENÍ ROVNOVÁHY

Kraniosakrální uvolnění znovu spojuje s řekou života v našem těle, uvolňuje místa, kde se životní síla plně neprojevuje, a tím obnovuje rovnováhu. Dovoluje, aby se síly naplno projevily v našem těle, a tím podpoříly projevy zdraví. Proto můžete znovu cítít svěženost, lehkost, volnost, uvolnění na všech úrovních organismu. Nejsme jenom souborem kostí, tkání, svalů a nervů. Dech života Vás dokáže uvolnit do hloubek, které běžne neznáte, do buněk a jemných struktur. Obnovení jedné části přináší uvolnění celku.

Cílem kraniosakrálního uvolnění je zjistit, kde je tělesná energie, životní síla blokována. To jsou právě ta místa, která jsou postižená stresem.

JAK TO CELÉ FUNGUJE

Řídícím principem kraniosakrálního uvolnění je tedy dech života, primární respirace a princip celistvosti. Nositelem životní síly v našem organismu je vzácná substance - mozkomíšní mok, nebo-li tekuté světlo. Kranio - sakrální uvolnění - název vlastně charakterizuje cestu pohybu dechu života naším tělem, byť je tento pohyb dále rozváděn do všech další částí a jemněhomotných struktur.

KRANIO - je lebka a SACRUM - je křížová kost. Dvě důležitá místa při ošetření. Páteř je něco jako most nebo cesta pohybu či projevu životní síly. Kranio - lebka je místem, ve které se nachází náš mozek a nervová soustava. Odsud pocházejí všechny naše impulzy k životu, kterým je pohyb našich svalů, buněk, kostí, myšlenek, slov., reakci , emocí apod.

Nervový systém má dvě hlavní větve (systémy) - sympatickou a parasympatickou, které udržují naše tělesné funkce a reakce organismu v chodu. Fungují zcela nezávisle na naší vůli, ale přesto je lze naší vůlí ovlivnit.

Sympatikus je systém zodpovědný za naše reakce, pohyb, je naší aktivní hybnou silou. V naší moderní společnosti je právě tím, který je dominantním nebo také lze říci, že je tak trochu přeaktivovaný. Je to tím, že pořád něco děláme, vedeme velmi hektický život, jsme programováni neustálým výkonem. Neumíme se jen tak zastavit a chvíli nedělat nic.

Naopak parasympatická větev nervového systému umožňuje udržovat rovnováhu, zabezpečuje např. uvolnění svalstva, trávení, odpočinek a různé "opravy organismu ". Obecně máme tento systém nedostatečně aktivní. Důvod je ten, že jsme hodně aktivní, méně sami sebou, plníme často společenskou objednávku, životní tempo je velmi rychlé, způsobuje hodně stresu, napětí, reakcí a pořád máme potřebu něco řešit. Nedokážeme se zastavit, počkat a nechat chvilku věci, aby se děly sami, nebo se jen prodýchnout, zastavit se a najít na tuto situaci třeba jiný úhel pohledu.

To je mnohdy velmi těžké, protože jako bychom byli otrokem své vlastní mysli. Tělo a všechny naše systémy reagují na hektické životní tempo, stresem a napětím všech tělesných struktur. Svaly, klouby, měkké tkáně, orgány, všechny další části v našem těle jsou v napětí, což ovlivňuje projevy dechu života, a tím dochází k narušené přirozené rovnováhy organismu. Napětí, stres, pocit, že nemáme na nic čas, že nic nestíháme, nedůvěra, strach, obrana útokem - to všechno jsou průvodní rysy narušení přirozené rovnováhy v našem organismu.

Síly zdraví se nemohou projevovat v plné síle a postupně tak dochází k psychickým či fyzickým potížím. Myšlenky nejsou k zastavení, špatný spánek, špatná nálada, deprese, slabá vůle k životu.  Tyto nálady se projevují např. ve zrychleném či naopak ve zpomaleném kraniosakrálním rytmu. Jako barometr. Kraniosakrální uvolnění je tedy velmi vhodným pomocníkem k aktivní podpoře parasympatického systému nervové soustavy.

Citlivé ruce při Kraniosakrálním uvolnění dokáží tyto rytmy vnímat, vyhledat místa, v nichž byla aktivita primární respirace utlumena, a díky tomu dojde k citlivému obnovení vitální síly, která dokáže zdraví samočinně obnovit. Navozuje velmi hluboké uvolnění, které je základem pro obnovení rovnováhy v našem těle. 

Uvolněním jedné části začnou pomalu reagovat další místa, a tak se postupně tělo zbavuje chronického napětí, všech vzorců a příčin našich reakci na okolní svět. Postupně dochází k vyplavování všech toxických emocí, myšlenek apod. Postupně se naše mysl učí jak nereagovat na každou vnější reakci.

Díky vyvážení v nervové soustavě se dostavují trvalejší pocity vnitřního klidu, mění se zcela naše vnímání - tedy obraz toho, jak hledíme na sebe i na okolní svět. Tolik nereagujeme, více pozorujeme a nasloucháme. Reagujeme bez emočního náboje. Schopnost vnitřního pozorovatele, toho kdo více pozoruje než hodnotí, vytváří určitý nadhled pro naše bezprostřední reakce. Tím neztrácíme sílu, kterou spotřebovávají naše emoce. Cítíme se mnohem vitálnější, nejsme tolik unavení. Naše nálada je stabilní, máme radost z běžných věcí. Těšíme se z drobností, které utvářejí krůček po krůčku naše cíle, smysluplné vize či směřování.

Hlubokokým uvolněním, které při ošetření naše tělo zažívá, relaxuje naše nervová soustava, tělo se díky tomu postupně uvolňuje, naše svaly a všechny měkké tkáně se uvolňují z napětí. Tím uvolní i různé druhy sevření, které způsobují různé typy bolestí. Regeneruje-li nervová soustava, hormonální i imunitní se k ní přirozeně přidá. Síly zdraví se opět mohou projevit ve větší intenzitě, což můžeme pociťovat uvolněním z potíží, které nás dlouho provázely. 

MOUDROST TĚLA

Podstatu je umění naslouchat řeči těla, kterému se postupně učíme. Řečí těla se naše tělo vyjadřuje navenek třeba pohybem, emocí, slovem, pocitem, vším co vnímáme skrze naše smysly, vším co vědomě i nevědomě vyjadřujeme ze sebe. V těle je ukryta moudrost, která nás dokáže navést či upozornit. Kraniosakrální uvolnění je tedy o citlivém naslouchání právě této moudrosti. Vám může rovněž přinést hlubší propojení se s tímto principem . Tak znovunaleznete ztracenou důvěru v sebe a své schopnosti, dary, talenty, kvality, obnovíte samoregulční schopnost organismu, budete více sami sebou. 

PROČ PŘÍJÍT NA KRANIOSAKRÁLNÍ UVOLNĚNÍ

Každý kdo přichází má jiný důvod pro ošetření, každého provází jiná motivace. Někteří již kraniosakrální uvolnění znají, mají s tímto typem ošetření osobní zkušenost, kdy ošetření mělo í účinek na konkrétní zdravotní problémy. Jíní se zase potřebují zbavit stresu, napětí, různých psychických problémů.

Lidský život je hledání, proces objevování, zkoumání a naslouchání, kdy se stáváme sami sebou, nasloucháme rozměrům a dimenzím vlastního já. Proto je tento motiv i dalším důvodem, proč někteří lidé přicházejí ke kraniosakrálnímu uvolnění. Touží po hlubším spojením se sebou, po větší integritě těla, duše, mysli a ducha. 

DĚTI A KRANIOSAKRÁLNÍ UVOLNĚNÍ

KRANIOSAKRÁLNÍ UVOLNĚNÍ A PRÁCE S TRAUMATEM

OČI A KRANIOSAKRÁLNÍ UVOLNĚNÍ