ASTROLOGIE 

VÝKLAD OSOBNÍHO HOROSKOPU

Sestavení a výklad osobního horoskopu (horoskopu zrození, radixu)

Co je horoskop ?  V čem může být horoskop pro Vás přínosem ?

Astrologie se zabývá pohybem planet a jejich vzájemným působením . Žijeme na Zemi , která je součástí sluneční soustavy, vesmíru a je tedy zřejmé, že jsme tímto působením neustále ovlivňováni.

Carl Gustav Jung popsal archetypy našeho kolektivního nevědomí a dal základy psychologické astrologii, kterou dnes používáme.

Horoskop můžeme chápat jako mapu, obraz nebe a postavení planet v den, hodinu a místě našeho narození. Je to jakýsi energetický záznam, který nám byl dán v okamžiku našeho zrození. Tento záznam obsahuje, naznačuje a vymezuje všechny naše možnosti, potencionální schopnosti člověka a cestu jak je nejlépe rozvíjet, přičemž ponechává na nás, jak jich využijeme a co z nich vytvoříme.

Abychom tedy porozuměli našemu úkolu, naší cestě, všem našim potencionálním schopnostem, psychickým strukturám naší osobnosti, abychom je objevili, přijali a dokázali je využívat v našem životě a ve vztazích, může nám horoskop přinést vzácné i překvapující informace o našem energetickém nastavení. Horoskop zároveň ukáže naše silné či slabé stránky naší osobnosti, naše schopnosti, zábrany, strachy, nevědomé motivace. Může nám poskytnout informace o tom, po čem toužíme a jak naplnit naše vyšší cíle, smysl a důvod naši existence.

Horoskop interpretujeme skrze symboly, tedy postavení 8 planet, Slunce a Luny - symbolů různých druhů energie, 12 astrologických znamení a 12 domů jako míst horoskopu, jež představují oblasti našeho života, kde se energie projevuje.

Horoskop nám přináší informace o nás samých, jak působíme na své okolí, jak se dokážeme prosadit, jaký máme vztah k sobě, k majetku, jaké jsou naše hodnoty, jaký je náš způsob myšlení a komunikace, jaké jsou naše kořeny, vztah k rodičům, v čem spočívá náš talent, jaké jsou naše děti, jací jsme rodiče, jaké máme pracovní prostředí, zaměstnání, zdraví, jaký je obraz partnera, jaký máme postoj k sexu, jaký je nás životní názor, filosofie , čeho chceme dosáhnout, jak jsme vnímali naše rodiče, jací jsou naši přátelé a jak na ně působíme, jaké jsou naše ideály a vyšší cíle, zda-li je pro nás důležitá svoboda a vlastní individualita, zda-li jsme v kontaktu se svým podvědomím, jak prožíváme samotu a odloučení a jak vnímáme důležitost duchovních hodnot nebo vlastního ega.

Chcete-li poznat více sebe, objevit nepoznané já, dosud skrytý potenciál a objevit tak nové možnosti a cesty, horoskop Vám může pomoci objevit skryté potencionální struktury osobnosti a uvést je do vědomí.

Práce na jejich rozvoji pak bude plně na Vás. Horoskop není věštbou, ale odhaluje  možnosti a schopnosti, jak jich dosáhnout a jak je rozvíjet. Horoskop odhaluje co je třeba uvolnit, co je nutné přehodnotit, učí důvěřovat sobě, životu a změnám v životě, které nás vedou k pochopení, že jsme součástí celku. Díky práci na sobě být se můžeme stát celistvými a tím naplnit smysl života a existence na Zemi.

Výklad osobního horoskopu si můžete objednat na tel. 723 002 432 nebo na email:stepanova-lenka@seznam.cz.