TVOŘIVÁ SÍLA ČAKER

OD DUBNA se můžete připojit k novému cyklu prožitkových setkání, který je cestou k sebepoznání a růstu skrze tvořivou sílu čaker. 

Celkem 7 setkání, kdy každé z nich bude věnováno jedné cestě. Můžete projít celou cestou nebo zvolit právě tu, která si Vás zavolá.

1. ROSTEME Z KOŘENŮ - ZÁKLADNÍ ČAKRA  

2. MOŘE POCITŮ - SAKRÁLNÍ ČAKRA  

                                   2.9.2023

3. SÍLA ZÁMĚRU - VŠE JE MOŽNÉ - SOLAR PLEXUS                                               14.10.2023            

4. SPOJENÍ - LÁSKA PROBOUZÍ - SRDEČNÍ ČAKRA

                                  11.11.2023

5. MELODIE ŘEČI- KOMUNIKACE - KRČNÍ ČAKRA

                                  16.12.2023

6. INTUICE - DAR VNÍMÁNÍ - TŘETÍ OKO

7. PROUD VĚDOMÍ - SEDMÁ ČAKRA

Člověk je spojením mezi nebem a Zemí. Je mostem, skrze který se propojují mocné evoluční síly, které nás spojují s celistvostí života , tvoření a růstu. Jsme tedy mnohem víc, než jsme schopni vnímat skrze naše běžné vnímání. Smyslem života je tvořit ze sebe, poznávat a otevírat brány k hlubšímu pochopení a poznání sebe, uvědomovat si, inspirovat se, prožívat skrze zkušenosti , povzbuzovat vůli k realizaci záměrů a poslání , které jsme přišli tvořit. Čakry tedy můžeme vnímat jako brány, které nám otevírají prostor na cestě k růstu a poznání, propojují a spojují polarity - ducha s hmotou, nebe se Zemí nebo  mysl s tělem. Jsou spojením našich zkušeností (posláním duše)  - našeho vnitřního světa s okolím vnějšího světa. Nejsou-li blokované, proudí jimi životní síla, která vytváří pohyby života, naplňující vitalitou radostí a láskou k životu. 

Díky jejich uvolnění tak můžeme s lehkostí zachycovat myšlenky, proudící z našeho vědomí (7. čakra), vytvářet si konkrétní představy v detailech našich snů a přání (6. čakra), komunikovat a vyjadřovat je  (5. čakra) či  je společně sdílet  (4. čakra)., povzbuzovat se a získávat potřebnou sílu a pevnou vůli ke zdolávání překážek života (3. čakra).  Radost, vášen a nadšení, pocity naplnění, vyjádření všech přirozených pocitů jsou motorem a naší motivací (2. čakra). Náše vize tak mohou být  reálné a žít reálným pulzujícím životem (1. čakra).  I tak si můžeme představit plně proudící tok energie v našem v těle v konkrétních zkušenostech života, ať jsou to vztahy, projekty, práce, domov, rodina apod..

                                                                                                        

ROSTEME Z KOŘENŮ

ZÁKLADNÍ ČAKRA

Příroda je naší součástí a věčnou inspirací. Je v nás, a díky tomu procházíme stejnými cykly vznikání a zanikání. Stromy i rostliny potřebují své kořeny, jež podporují k růstu: Čím hlouběji je strom či rostlina zakořeněná, tím vyšší, stabilnější a mohutnější je.. Kořenová čakra je tedy základem, naším pevným a stabilným těžištěm, jež  potřebuje ke svému růstu a proudění života pevné, hluboké a stabilní kořeny. Ty se odráží v našim postojích, které jsme přejímali skrze výchovu a další zkušenosti. Energie první čakry nám otevírá prostor k tomu, abychom začli vyvíjet a vytvářet zdravý, všímavý a láskyplný vztah  ke svému tělu, abychom vnímali jeho potřeby a dokázali je naplňovat, abychom přijímali  vlastnosti těla takové jaké jsou.

Zdravá a plně proudící základní čakra nám dává pevný a stabilní základ rovněž na úrovni našich emocí. Kostrč je na tělesné úrovni místem emocionální stability a jakékoliv stažení - reakce na emoce ovlivniňuje stav naší emocionální rovnováhy., a vytváří i tělesný tlak v této oblasti.  

Základní čakra je polem našich základních vrozených instinktů zajišťujících přežití. Odpovídá reakcím mozkového kmenu, který vydává impulzy, která nás nutí k boji či útěku. Jedná se o obranný instinkt, který nám v životě často brání v přirozeném prožívání života. Často pak jednáme skrze instinktivní pocity obrany, kdy se cítíme ohrožení v situacích, které nás "životně neohrožují". Jednáme impulzivně, nebo naopak neumím probudit přirozenou agresi. Tyto procesy v nás nelze od ničeho oddělit, a tak jsou tyto zdravé reakce (zdravě fungující základní čakra) rovněž spojeny se správnou funkcí naší imunity.

Příjem potravy, regulace tělesných funkcí, regenerace a shromažďování energie, je rovněž spojená se zdravým fungování základní čakry. Také sexuální energie souvisí s energií základní čakry, kdy jedním z účelů  na fyzické úrovni je  rovněž přežití druhu , na spirituální úrovní pak transcendentální spojení.

Zdravé a přirozené vyzařování, charisma je projevem silné první čakry a předpokladem bytostného prožívání lásky a proudu vědomí. 

Zdravé a přirozené vyzařování základní čakry nás ukotvuje v realitě. Dává reálné základy našim přáním snům a vizím. Energie základní čakry umožňuje realizovat, zhmotňovat, uvést v život. Základní čakra nám pomáhá k tomu, abychom stáli pevně nohama na Zemi, byli uzemnění a přesto spojení s inspirací ducha. 

Jsme světlem, které potřebuje formu - hmotu - tělo, aby se mohl náš duch jako nekonečná inspirace projevit skrze naše tělo v pohybech tvořivého života.

Zdravé a přirozené vyzařovvání první čakry je základem dobrého proudu ostatních čaker, se kterými souvisí naše kvality, jež můžeme rozvíjet skrze ostatní čakry.


Co můžeš získat ? 

Zdravý a uvolněný vztah ke svému tělu - tělo v pohybu, v tanci objevuje vzorce napětí a kontroly. Tělo v pohybu je spontánně uvolněné a plně proudící. 

Čas pro sebe,  kdy zcela obrátíš pozornost z vnějšího světa do sebe. Objevíš skryté vzorce, jež Ti brání zdravě prožívat, vnímat a cítit .

Vyživíš a posílíš své kořeny, posílíš základy k dalšímu kroku, či růstu na cestě života..

Prožívat, neboť jedině tehdy jsme plně přítomní v tady a teď. Prožitek je zkušenost. Zkušenost je poznání na cestě. 

Inspiraci a praktikování cvičení k uvolnění 1. čakry - ve spojení s technikami z mé Kraniosakrální praxe.

Uvolnění skrze meditaci - vnímání vnitřního života v těle, mysli a pocitech.

Jak se uzemňovat.

Jak se uvolnit ze strnulosti ve hmotě, tedy i  v těle.


Co nás čeká ?

Půjdeme skrze OSHO aktivní meditace,  techniky na uvolnění negativních programů v podvědomí.  K tomu budeme využívat pohyb, hudbu, meditaci a další prožitkové techniky dechu a těla , které učí naše tělo i mysl uvolnění , ve kterém dokážeme více rozumět a naslouchat našim hlubším potřebám . Naučíme se pracovat s vnitřní energií, posílíme a uvolníme se v těle, abychom aktivovali  životní energii  a vitalitu.  Prožijeme spoustu krásných zážitků a okamžiků a společného sdílení.

Celý proces vede k posílení zdraví, radosti, tvořivosti, uvolněnosti v těle i mysli, zbavi Tě napětí a stresu, uvolní dlouho potlačované emoce a dovolí Ti znovu pocítit, že život má smysl, že život je dar...

Pokud Tě tvá zvědavost či touha prožívat a objevovat nové  osloví, prosím o registraci na můj email. nebo níže zaslaným odkazem pro přihlášení. 

Těším se.

MOŘE POCITŮ

SAKRÁLNÍ ČAKRA - 7.10.2023

V první čakře jsme zkoumali svůj vztah ke své tělesnosti, fyzickému tělu. Druhá čakra je prostorem našeho emocionálního prožívání. Vše je však propojené, a tak vše co prožíváme, prociťujeme ve svých emocích je  velmi úzce propojeno s instinkty našeho těla.,polem první čakry i našimi myšlenkami, mentálním polem třetí čakry, skrze níž vyhodnocujeme své prožitky. Druhá čakra je oceánem našich emocí i pocitů a obrací naši pozornost do vnitřního světa. Umožňuje nám, abychom zkoumali a prohlubovali naše vnímání, schopnost se ponořit do hloubky svých emocí a vnímat, jak reagujeme na vlastní i okolní impulsy. Umožnuje nám, abychom  dokázali  pozorovat své emoce a pocity z prostoru neutrální kvality - prostoru nezaujatého pozorovatele.

Příroda - Země - jako věčný princip inspirace, princip vznikání a zanikání všeho, se v emočním světě našeho těla vyjadřuje skrze element vody. Koneckonců jsme z více jak 85% utváření vodou.. Veškerá voda na Zemi, tedy její pohyby jsou ovládány pohyby Měsíce - přílivy i odlivy moří i ocenů, jsou stejnými přílivy i odlivy v nás ve světě emocí. Vnitřní svět je tedy proměnlivý. Podstatou vody, našich emocí i pocitů je tedy střídání a neustálá změna. Tento princip nám umožňuje, abychom byli v této pohyblivosti pružní - tedy ve volném proudu pocitů i emocí. Jde o to, aby nás emoce neovládali nebo abychom se jich příliš nedrželi. Jde o jejich uznání, přijetí a zároveň o jejich uvolnění. Jde o to, abychom se s nimi neztotožňovali, že jimi jsme. To vyžaduje rovněž dostatek naší energie, proto je náš fyzický stav k udržení emocionální stability ve své pružnosti nezbytný. Nemáme-li dostatek energie, často podléháme strachu, sklíčenosti, frustaci apod..

Vodou jsme utváření, bez vody by nebylo života na planetě Zemi. I my se rodíme a pobýváme ve světě vody, kde v prenatálním stavu - v podobě embrya začínáme získávat své první rysy. Vyvíjíme se v mateřském lůně, v emociánálním poli matčiny druhé čakry, v energetickém světě specificikých emocí .Po narození jsme v emocionálním poli rodiny, výchovy, vzdělání apod. Na své cestě životem nás naše získané emocionální i mentální vzory ovlivňují, zejména ve vztazích nejen partnerských.

Abychom získali zdravý a vyrovnaný citový svět, potřebujeme velké množství energie. Propojíme se tedy skrze různé prožitkové techniky zaměřené k hlubšímu vnímání těla i mysli. Ponoříme se do hloubek svého vnímání, do prostoru, kde jsme vnímali a získávali své první rysy, do citových vod lůna. Ponoříme se tam, kde vyrůstá naše neutrální kvalita pozorovatele.

Co můžeš získat ?

Zdravý a uvolněný vztah ke svému tělu, skrze které můžeš sledovat své vnitřní vody, svůj vnitřní svět, jež se vyjadřuje skrze emoce a pocity: Tělo v pohybu, v tanci objevuje vzorce napětí a kontroly. Tělo v pohybu je spontánně uvolněné a plně proudící a vytváří tak základ stability a pružnosti našich emocí.

Čas pro sebe, kdy zcela obrátíš pozornost z vnějšího světa do sebe. Objevíš skryté emocionální vzorce, jež Ti brání zdravě prožívat, vnímat a cítit .

Poznávat, kdo jsi., neboť poznání nás utváří zevnitř. Je vnitřní energií, esencí, podstatou. Je rozením sebe sama v hlubinách, k nimž potřebujeme proniknout.

Prožívat, neboť jedině tehdy jsme plně přítomní v tady a teď. Prožitek je zkušenost. Zkušenost je poznání na cestě.

Inspiraci a praktikování cvičení k uvolnění 2. čakry - ve spojení s technikami z mé Kraniosakrální praxe.

Uvolnění skrze meditaci - vnímání vnitřního života v těle, mysli a pocitech.

Jak pozorovat své emoce a pocity z prostoru neutrální kvality - prostoru nezaujatého pozorovatele.,

Jak získat podpořit tělesné základy jež ovlivňují naše zdraví i naší duševní pohodu.


Co nás čeká ?

Půjdeme skrze OSHO aktivní meditace, techniky na uvolnění negativních programů v podvědomí. K tomu budeme využívat pohyb, hudbu, meditaci a další prožitkové techniky dechu a těla , které učí naše tělo i mysl uvolnění , ve kterém dokážeme více rozumět a naslouchat našim hlubším potřebám . Naučíme se pracovat s vnitřní energií, posílíme a uvolníme se v těle, abychom aktivovali životní energii a vitalitu. Prožijeme spoustu krásných zážitků a okamžiků a společného sdílení.

Celý proces vede k posílení zdraví, radosti, tvořivosti, uvolněnosti v těle i mysli, zbavi Tě napětí a stresu, uvolní dlouho potlačované emoce a dovolí Ti znovu pocítit, že život má smysl, že život je dar...

Pokud Tě tvá zvědavost či touha prožívat a objevovat nové osloví, prosím o registraci na můj email. nebo níže zaslaným odkazem pro přihlášení.

Těším se.

INFORMACE PRO PŘIHLÁŠENÍ

KDE: UNIVERZITNÍ CENTRUM TELČ

KDY: 7.10. 2023 od 10.00 hod. - 17.00 hod.

CENA:  1 300 Kč    -    1 celodenní setkání

Co je potřeba udělat ?

Počet míst pro setkání je omezen, a proto je důležitá včasná rezervace. Níže uvádím informace k úhradě prožitkového semináře.

Úhrada za setkání je nevratná, v případě vážných důvodů může být použita pro další setkání.

Bankovní spojení: 1775916027/3030, do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno a příjmení a termín kurzu - Jana Nováková/ Moře pocitů / září / 2023

Přihlásit se můžete níže odeslaným odkazem k on-line rezerervaci nebo na email: stepanova-lenka@seznam.cz

Čeká Vás krásné a bezpečné prostředí Univerzitního centra v Telči. Pro harmonii a čistotu prostoru a rovněž pro Vaše uvolnění, používám esenciální oleje Young Living, které jsou kvalitou, čistotou a harmonizačním působením na zdraví, tím nejlepším, co v odvětví esenciálních olejů můžete získat.

Online rezervace

Zarezervujte si místo včas. Rezervaci vám potvrdíme e-mailem.

K potvrzení závazné rezervace zbývá ještě jeden krok, a to úhrada na níže uvedený bankovní účet nejdéle do 14. 8..2023

Bankovní spojení: 1775916027/3030, do zprávy pro příjemce uveďte Vaše jméno a příjmení a termín setkání - Jana Nováková/Moře pocitů/ květen/2023 nejdéle do 14.8. 2023.