SPIRITUAL RESPONSE THERAPY SRT

Co je SRT ?

SRT je technika zaměřená na pečlivé prozkoumání podvědomé mysli a duševních záznamů, které jsme nashromáždili díky reakci na naše pocity, myšlenky či traumatické zážitky. Díky SRT lze tyto skryté programy v podvědomí nalézt, uvolnit skryté bloky, napětí, pocity vyčerpaosti apod., a tak navrátit zpět zdraví, životní rovnováhu, pocity radosti a štěstí. 

Jak pracuje naše podvědomá mysl, resp. jak probíhá naše vlastní programování ?

Často zápasíme s našimi vlastními pocity a myšlenkami, pociťujeme strach, zlost, depresi, zmatek, únavu, nedostatek sebedůvěry apod..Často podléháme tlaku okolí, ať už doma či v zaměstnání. Vše, co říkáme sobě i jiným, vše co si myslíme o sobě i o jiných je registrováno v podvědomých paměťových bankách neboli v podvědomí, obzvláště je-li toto jednání provázeno silnými emocemi. Podvědomí, i když si toho nejsme vědomi, neustále monitoruje a zaznamenává naše 

myšlenky, slova a všechny naše zkušenosti, a to i tehdy, chceme-li (resp. naše vědomá mysl) tyto zkušenosti zapomenout. Často si říkáme, proč jsem takto reagoval/a ? Proč jsem to řekl/a . Reagujeme tedy na základě našeho vlastního programování. Programování je rovněž důsledkem různých traumatických zkušenosti. 

Programování tedy výrazným způsobem ovlivňuje naše zdraví a může přispět k alergiím, depresím, nemoci a může rovněž zasahovat do našich vztahů a naši schopnosti uspět a být šťastný. Je tedy velmi důležité udržovat naše podvěmí čisté, aby příčiny našich různých zkušeností neustále neovlivňovaly náš harmonický života a naše zdraví.

Schopnost programovat naše podvědomí je zároveň i možností, jak najít cestu k vyléčení. Díky SRT lze všechny tyto disharmonické programy identifikovat a odstranit a uvolnit tak prostor a cestu k pozitivními programování, resp. ke změně způsobu našeho myšlení a postoje.

Průběh ošetření:

Terapie trvá cca 2 hodiny (čas terapie se odvíjí se od náročnosti čištění). Při terapii sedíte v klidovém relaxační pozici. V průběhu terapie neprobíhá dialog. Pomocí spojení s Vaší podvědomou myslí (nejedná se o žádnou formu regrese či hypnózy) získáme informace ohledně disharmonických programů s pomocí ideomotorické odpovědi , což je pohyb svalu jako odezva na otázky od podvědomé mysli. Kyvadlo, jež je používáno zachytí pohyb svalu a odkáže na program v tabulce, který je následně z podvědomé mysli odstraněn. V průběhu terapie můžete pociťovat jemné signály ve Vašem těle jako mírný tlak či proudění , které jsou reakcí Vašeho těla na uvolněnou, zablokovanou energii způsobenou disharmonickými programy.

Po terapii většinou probíhá rozhovor ohledně procesu čištění.

SRT pomáhá například při:

 • zablokované disharmonické energie pocházející z traumatických zkušeností, konfliktů a stresových situací
 • oblast mezilidských vztahů - partnerských, rodinných, pracovních apod.
 • řešení veškerých životních situací, které nás vyvádějí z rovnováhy
 • únava, nedostatek energie, pocity vyčerpanosti, opuštěnosti a nejistoty
 • posílení sebedůvěry , nedostatek sebedůvěry
 • různé pocity strachu, fóbie, deprese
 • alergie, kožní problémy
 • potíže se soustředěním
 • neschopnost prožívat naplno svůj život, hledání životní poslání a smyslu života
 • různé druhy bolestí a zjištění jejich příčin
 • nerovnováha endokrinního a imunitního systému
 • pročištění veškerých zkušeností z minulých životů


Doba ošetření: 1,5-2 hod

Cena: 1 200 Kč

                                                                                                                      Autor SRT: Robert E. Detzler